TIN MỚI NHẤT

Image

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ, CƠ YẾU, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/VPTU, ngày 14/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin năm 2021. Từ ngày 04 đến ngày 06/5/2021, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin tại huyện Phú Quý nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đảng ủy thuộc huyện Phú Quý; kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin.