TIN MỚI NHẤT

Image

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHÔNG NGỪNG NÂNG LÊN SAU 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)

  • Thanh Chung
  • /
  • 20.9.2021 - 9:0

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” đạt nhiều kết quả tích cực.