TIN MỚI NHẤT

Image

Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  • Đinh Phi Pha
  • /
  • 26.5.2023 - 14:32

Ngày 30/3/2023, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 60-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP