TIN MỚI NHẤT

Image

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • /
  • 31.3.2023 - 17:35

Sáng ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có Thường trực các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban liên quan và các chi hội văn học, nghệ thuật cấp huyện.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP